Trip AB, foto Martin Sandberg

Trip (Trafik- och infrastrukturplanering) AB  arbetar med projektledning, utredningar och strategisk rådgivning. Vi fokuserar på trafiksystemets roll för näringsliv och samhällsutveckling.

Järnvägen är en framtidsbransch och utvecklingen mot ett mer hållbart transportsystem har tagit fart. Resandeutvecklingen har varit stark under många år och anspråken på en allt mer ansträngd infrastruktur är därför stora. Samtidigt är utvecklingen av järnvägen ofta förknippad med stora kostnader och långa planerings- och genomförandeskeden. Strategisk kunskap om järnvägen och dess roll för näringsliv och samhällsutveckling blir därför allt viktigare.

Trip AB erbjuder

  • Projektledning inom strategiska uppdrag
  • Utredningar inom områdena trafik och infrastruktur
  • Rådgivning vid genomförande av komplexa utredningar 

Trip AB
martin.sandberg@tripab.se
070-217 08 79