Trip AB, foto Martin Sandberg

Trip AB

Trip (Trafik- och infrastrukturplanering) AB fokuserar på trafiksystemets roll för samhällsutveckling och näringsliv. Vi arbetar med projektledning, utredningar och strategisk rådgivning.

Järnvägen är en framtidsbransch och utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle pågår för fullt. Resandeutvecklingen har varit stark under många år och anspråken på en allt mer ansträngd infrastruktur är därför stora. Samtidigt är utvecklingen av järnvägen ofta förknippad med stora kostnader och långa planerings- och genomförandeskeden. Strategisk kunskap om järnvägen och dess roll i samhället är därför viktig.

Trip AB erbjuder

  • Projekt- och uppdragsledning
  • Utredningar på strategisk nivå
  • Rådgivning vid genomförande av komplexa utredningar
  • Processledning och samordning

Trip AB