Trip AB. Martin Sandberg.Martin Sandberg

Martin har lång erfarenhet av strategisk planering inom trafik och infrastruktur. I dag arbetar han som processledare, projektledare och utredare. Han är van att driva komplexa utredningar och arbetsgrupper där omvärldsanalys och målarbeten utgör förutsättningar. Han har en god förståelse transportsystemet olika delar hänger samman och hur fysiska åtgärder, regelverk och styrmedel påverkar trafik och resande. 

Martin har tidigare arbetat på Banverket och hos flera av de stora konsultbolagen. Under åren som yrkesverksam har han skaffade sig ett brett kontaktnät och blivit en uppskattad föredragshållare.

Kontakta Martin
martin.sandberg@tripab.se
070-217 08 79

Mia Forsberg

Mias huvudsakliga kompetens är projektledare, uppdragsledare och utredare inom trafik och infrastruktur för järnväg.  Hon har en bred järnvägskompetens och erfarenhet av att leda såväl tidiga idéstudier, åtgärdsvalsstudier och lokaliseringsutredningar som systemhandlingar och järnvägsplaner. Hon har erfarenhet från beställar- och konsultsidan samt har mångårig erfarenhet som chef.  

Vidare har Mia lång erfarenhet av regional- och kommunal planering och från samrådsprocesser. Hon är van att kommunicera komplicerade frågor på ett enkelt sätt.

Kontakta Mia
mia.forsberg@tripab.se
070-263 56 90

Trip AB