Trip AB, foto Martin Sandberg

Referensuppdrag

  • Tunnelbanan till Älvsjö, depålokalisering. Utredningsledare. Förvaltningen för utbyggd tunnelbana
  • Roslagsbanan till city. Samordnande utredningsledare. Utredningsledare för lokalisering. Trafikförvaltningen
  • Utbyggd järnväg Stockholm-Oslo. Expertstöd och utredning. Oslo-Stockholm 2.55
  • Regeringsuppdraget för nattåg till Europa. Projektledare. Trafikverket
  • ÅVS Bytespunkt Årstaberg. Projektledare. Trafikförvaltningen  
  • ÅVS Tomteboda bangård. Processledare. Trafikverket
  • Trafikeringsstudie Jönköpingsbanan. Projektledare. Jönköpings kommun
  • Handlingsplan tågtrafik Stockholm-Uppsala. Projektledare. Trafikförvaltningen

Trip AB